Syyskokouskutsu

Lämpimästi tervetuloa Itä-Suomen Rotukissayhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen tiistaina 27.10.2020 klo 18.00 Koiramekka, Siikaranta 13, 70620 Kuopio

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
 6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa päätetään jäsenmaksujen suuruus
 7. Vahvistetaan hallituksen laatima alustava toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 8. Valitaan yhdistyksen jäsenkunnasta edustajat keskusliiton liittokokouksiin ja heidän varahenkilönsä
 9. Valitaan yhdistyksen jäsenkunnasta edustajat ja heidän varahenkilönsä edustamaan yhdistystä niissä keskusliiton toimielimissä, joissa yhdistyksellä on etuja valvottavanaan tai annetaan hallitukselle valtuudet valinnan suorittamiseen
 10. Käsitellään ja päätetään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  – Sääntömuutos
 11. Kokouksen päättäminen
 
Kahvitarjoilu.
 
Terveisin hallitus