Vuosikokous tiistaina 28.3.2017 klo 17:30

12 Mar

Hei,
Lämpimästi tervetuloa Itä-Suomen Rotukissayhdistys ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen tiistaina 28.3.2017 klo 17.30 Hotelli Jahtihoviin (Snellmaninkatu 23, Kuopio).
Kahvitarjoilu!

Asialistalla ovat sääntömääräiset asiat.
§         kokouksen avaus
§         todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut
§         todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§         valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
§         esitetään yhdistyksen hallituksen laatima vuosikertomus
§         päätetään vuosikertomuksen hyväksymisestä
§         esitetään yhdistyksen hallituksen laatima tilikertomus sekä tilintarkastajien tileistä ja hallinnosta antama lausunto
§         vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
§         vahvistetaan syyskokouksen alustava toimintasuunnitelma alkaneen toimikauden hallituksen esittämien mahdollisten muutosten osalta
§         käsitellään ja päätetään muut kokouskutsussa mainitut asiat
§         kokouksen päättäminen

Terveisin
Itä-Suomen Rotukissayhdistys ry:n hallitus