Syyskokous ti 7.11.2017 klo 18

5 Oct

Lämpimästi tervetuloa Itä-Suomen Rotukissayhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen tiistaina 7.11.2017 klo 18.00 Vuorikatu 44 (sisäpiha), Kuopio.

Kokouksessa asialistalla ovat sääntömääräiset asiat eli mm. valitaan uusi hallitus vuodelle 2018 ja päätetään ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.                                                                     5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
päätetään jäsenmaksujen suuruus
7. Vahvistetaan hallituksen laatima alustava toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
8. Valitaan yhdistyksen jäsenkunnasta edustajat keskusliiton liittokokouksiin ja heidän varahenkilönsä
9. Valitaan yhdistyksen jäsenkunnasta edustajat ja heidän varahenkilönsä edustamaan yhdistystä niissä keskusliiton toimielimissä, joissa yhdistyksellä on etuja valvottavanaan tai annetaan hallitukselle valtuudet valinnan suorittamiseen
10. Käsitellään ja päätetään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Kahvitarjoilu.

Terveisin hallitus